HouseTek Smart Factory

Vấn đề thường gặp

Muốn tiếp cận các phương pháp cải tiến hệ thống sản xuất hàng đầu?

Xem thêm

Muốn bộ máy nhà máy vận hành tốt hơn?

Xem thêm

Muốn vươn lên đứng đầu thị trường trong lĩnh vực bạn đang thực hiện?

Xem thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP TỪ HOUSETEK

MES ALPHA

Hệ thống quản lý sản xuất tổng hợp

IOT – SỐ HÓA

Giải pháp kết nối, đo lường giám sát trực tuyến

THIẾT KẾ

THEO NHU CẦU

Nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng ở quy mô thiết bị lẻ, dây chuyền, nhà máy để hỗ trợ kết nối, điều khiển, quản lý trực tuyến, ngoại tuyến cùng các vấn đề khác theo nhu cầu

Housetek - Lựa chọn hàng đầu

Đội ngũ quản lý dự án có chứng chỉ quản lý dự án quốc tế chuyên nghiệp (PMP).

Xem thêm

Nhiều năm kinh nghiệm triển khai dự án Lean, Mes cho các nhà máy

Xem thêm

Giải pháp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (MES Alpha Samsung, IoT Ewon).

Xem thêm

CASE STUDIES

0 +
Chuyên gia sở hữu chứng chỉ PMP và chuyên gia đai đen Six Sigma Master
0 +
Dự án thành công
0 +
Công ty trên toàn thế giới áp dụng giải pháp MES / IOT

Đội ngũ có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm ở lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật